თემა: ვერცხლისმოყვარება

თავის ოქროზე გამუდმებული ფიქრით და ზრუნვით მიჯაჭვულს, განა შეუძლია ზეცისკენ სწრაფვა ანდა უხრწნელი, ზეციური საუნჯის მოპოვება? მისი გული დახშულია სიმდიდრისაგან, როგორც ლოკოკინა ნიჟარაში, რომელსაც არც სურვილი აქვს და არც შესაძლებლობა... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ვერცხლისმოყვარება,  სიმდიდრე,  ცხონება

თავის ოქროზე გამუდმებული ფიქრით და ზრუნვით მიჯაჭვულს, განა შეუძლია ზეცისკენ სწრაფვა ანდა უხრწნელი, ზეციური საუნჯის მოპოვება? მისი გული დახშულია სიმდიდრისაგან, როგორც ლოკოკინა ნიჟარაში, რომელსაც არც სურვილი აქვს და არც შესაძლებლობა... იხილეთ სრულად
link