image

თემა: ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი,  ღვთის სიყვარული ადამიანისადმი,  სიყვარული

ადამიანთა შორის სიყვარული სუფევს მაშინ, როდესაც უწყიან, რომ არსებობს ის, ვისაც ყველა თანაბრად უყვარს.
image image
 
თემატური კითხვები