image

თემა: ტალანტი,  ნიჭი

განა ჩვენ გვეკუთვნის ნიჭი და ტალანტი?
ყველაფერი, რაც გვაქვს, ჩვენ არ გვეკუთვნის. ყოველი ნიჭი, ტალანტი მიგვიღია ღვთისაგან მოყვასის სამსახურისთვს.
image image
 
თემატური კითხვები