თემა: ათეიზმი ურწმუნოება

117. არის რა განსაზღვრული რამ ჟამი თესვასა და მკას შორის, ამის გამო ურწმუნოება როდი გვმართებს ნაცვალგებისა (უფლისმიერი საზღაურისა).
image image