თემა: სულიერი მღვიძარება

3. მღვიძარება ესაა გზა ღვთის ყველა სათნოებისა და მცნებისა, რაც „გულისმიერ მყუდროებადაც“ ითქმის. ამასთან, იგი, არაზმანებითად განსრულებული (ე.ი. არამოჩვენებითად ანუ ჭეშმარიტად განსრულებული, ნამდვილად მიღწეული), არის აგრეთვე „დაცულობა გონებისა“.
image image
 
თემატური კითხვები