image

თემა: საუნჯე

134. როგორი საუნჯის შეკრებისათვის უნდა ვიზრუნოთ უმეტესად?
შეკრიბეთ საუნჯე დაუსრულებელთა საუკუნეთათვის... დროში აშენებულს დროვე დაარღვევს
image image
 
თემატური კითხვები