თემა: საკუთარ თავზე მინდობა

136. შეიძლება თუ არა, რომ მივენდოთ საკუთარ თავს?
სამსონზე ძლიერნი არა ვართ, არც სოლომონზე უფრო ბრძენნი, არც ნეტარ დავითზე გონიერნი, პეტრეზე მეტად ღვთისმოყვარენი. ნუ მივენდობით საკუთარ თავს, რამეთუ საღვთო წერილი გვაუწყებს – თუ მხოლოდ საკუთარ თავს მიენდობი, დაეცემი საშინელი დაცემით
image image