ელ-ფოსტა
პაროლი
 
სახელი
გვარი
ელ-ფოსტა
პაროლი
სქესი
დაბ. დღე
 
image
375. როგორ უნდა გავიგოთ ფსალმუნის სიტყვები: "შეისმინე ჩუენი ღმერთო მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს" (ფსალმ. 64.5)?
კიდეთა ქუეყანისათა ისინი იმყოფებიან, რომლებიც სრულ ბოროტებაში არიან ჩაფლულნი, ზღვათა შინა შორს კი ისინი – ვინც უზომო სასოწარკვეთილებას შეუპყრია, ხოლო ქრისტე ღმრთი ორივე ამგვართა სასოებაა.
image image
 
თემატური კითხვები
18 სექტემბერს (ძვ. სტ. 5 სექტემბერს) არის ხსენება:
0_28