image
454. გონივრულია თუ არა თავის ქება საკუთარი წარმატების გამო ან სასოწარკვეთა შეცოდებების გამოისობით?
ნურც საკუთარი წარმატების გამო დაიწყებ თავის ქებას და ნურც სასოს წარიკვეთ შენი შეცოდებების გულისათვის.
image image
 
თემატური კითხვები