image
635. შეიძლება თუ არა აღსარებისას დაწვრილებით ვისაუბროთ ხორციელ ვნებებზე?
ღვთის წინაშე ცოდვათა აღიარებისას ხორციელ ვნებებზე დაწვრილებით ნუ ილაპარაკებ, მკვლელი ნუ ექნები საკუთარ თავს.
image image
 
თემატური კითხვები