თემა: ქალწულება

698. როგორ მოძღვრავენ წმ. მამები მათ, რომელთაც ქალწულების დაცვა გადაუწყვეტიათ?
ქალწულების ცხოვრების წესად არჩევა მოითხოვს ადამიანისაგან, რომელმაც უქორწინებლობა გადაწყვიტა, ყველაზე სერიოზულსა და წინდახედულ მიდგომას. საუბარი ეხება არა სიძნელისა და საცდურის გადალახვას, ქალწულების დაცვას რომ ახლავს თან; არამედ უნდა შეგახსენოთ, რომ მხოლოდ ხორციელი გულის დაცვა სიწმინდით, თავშეკავება გრძნობების, გონებისა და სულის ყოველი ცოდვილი სურვილისაგან.
image image