image

თემა: ოჯახი

797. შეიძლება თუ არა ქალმა მიატოვოს ისეთი ქმარი, რომელსაც აქვს??????????,
ცოლმა უნდა დაითმინოს და ერთობა არცერთი მიზეზით არ უნდა დაარღვიოს. შფოთისთავია? მაგრამ ქმარია! ლოთია? მაგრამ ბუნებით ხართ შეერთებულნი! უხეშია და თავისებური? მაგრამ უკვე შენი ნაწილია და თანაც ნაწილთაგან უპატიოსნესი.
image image
 
თემატური კითხვები