ელ-ფოსტა
პაროლი
 
სახელი
გვარი
ელ-ფოსტა
პაროლი
სქესი
დაბ. დღე
 
image
903. როგორ უნდა გავიგოთ იმ სიტყვათა მნიშვნელობა, რომელთაც ნათლობისას წარმოვთქვამთ: „განვაგდებთ სატანას და ყოველთა საქმეთა მისთა“?
რომელ საქმეთა? – მრუშობას, სიძვას, ბიწიერებას, სიცრუეს, პარვას, შურს, მჩხიბავობას, მარჩიელობას, თავშეუკავებლობას, მრისხანებას, ბილწისტყვაობას, მტრობას, შუღლს, ეჭვიანობას. განვეშორები ლოთობას, უქმმეტყველებას, ამპარტავნებას, უდებებას. განვეშორები გმობას, სატანურ სიმღრებს, სპირიტიზმს... ყოველივეს ვერ ჩამოთვლი. განვეშორები ყოველგვარ სიბილწეს, რაც სძაგს უფალს.
image
 
თემატური კითხვები
0_28