image

თემა: გართობა,  თეატრი კინო

მსახიობის ღვაწლი ღვთისათვის სათნოა თუ არა?
მსახიობობა ეს ღვთის ტალანტია, შენ სხვის ტალანტს არ უნდა შეეხო. რამდენი გამოჩენილი მსახიობია ამ ქვეყნად. თუ ღვთისაგან ეს ნიჭი მოგეცა, უნდა ეცადო ამ ტალანტით უფალთან მიიყვანო ადამიანი და არა გაართო
image image