თემა: ბიბლია

1153. როგორ დაიმარხვის და განეფინება საღმრთო გამოცხადება წმინდა წერილის მეშვეობით?
იმგვარად, რომ ეკლესია
    1. უბრძანებს ღმრთისმსახურების ჟამს წარიკითხებოდეს და განიმარტებოდეს წმინდა წერილი.
    2. აღძრავს მორწმუნეთ, რათა წმინდა წერილს კითხულობდნენ შინ.
    3. ზრუნავს, რათა წმიდა წერილი ითარგმნოს ყველა ენაზე და განივრცოს ყველა ხალხებს შორის.
image
 
თემატური კითხვები