თემა: რჯულის კანონები

სად არის მოკლედ გადმოცემული თუ რისი აღსრულება გვმართებს საღმრთო გამოცხადების საფუძველზე?
ეს მოკლედ გადმოცემულია საღმრთო მცნებებში.
image