image
image
1
2
3
4
image
image
Loading..
image

თემა: სიცრუე

56. თუ შეიძლება ტყუილის თქმა?ტყუილი ბოროტებაა. მაგრამ თუკი ვთქვათ, მოიწია ისეთი შემთხვევა, რომ სიმართლის თქმას შეიძლება მოჰყვეს უფრო დიდი ბოროტება, როგორც, მაგალითად, მამა ალონმა უთხრა მამა აღათონს: „ორმა კაცმა შენს თვალწინ კაცი მოკლა, ერთი მათგანი წავიდა და შენს სენაკში დაიმალა, მოსამართლე კი ეძებს მას. შენ გკითხეს: – სად წავიდა მკვლელი? თუ შენ სიმართლეს არ დაჰფარავ, იმ კაცს სასიკვდილოდ მისცემ“. ასეთი განსაცდელის დროსაც კი გულგრილი ნუ იქნები, რომ ტყუილი თქვი, არამედ ცრემლებით ევედრე ღმერთს. მაგრამ მუდამ ასე ნუ მოიქცევი. როდესაც დიდი გაჭირვების გამო იტყვი ტყუილს, მაშინაც შიშით და ძრწოლით უნდა თქვა იგი, ხოლო ღმერთს შენი გულშემუსვრილება და მწუხარება უჩვენო.
link
image

თემა: თვითნებობა,  საკუთარი ნების უარყოფა

123. რას გვასწავლიან წმ. მამები თვითნებობის შესახებ?საგავექცევით ჩვენი ნების აღსრულებას, რადგან იგი ზღუდეა ჩვენსა და ღმერთს შორის. ვინც თავის ნებას კი არ აღასრულებს, არამედ მოძღვრისას, ასეთი მუდამ ღვთის ნების აღმასრულებელია
link
image

თემა: საკუთარ თავზე მინდობა

814. რას გვეტყვით საკუთარი თავისადმი მინდობის შესახებ?იტყვიან ხოლმე, ესა და ეს ადამიანი ამა და ამ მიზეზის გამო დაეცაო. მე კი ვიმეორებ: ერთადერთი მიზეზი ვიცი ადამიანთა დაცემისა. დაცემულს თუ ნახავ, იცოდე, რომ იგი თავის თავს მიენდო.
link
image

თემა: განსაცდელები,  კეთილი საქმეები

111. თუ შეიძლება, რომ კეთილ საქმეებს თან ახლდეს დაბრკოლებები?ღვთისათვის სათნო საქმეების აღსრულებისას ყოველი მხრიდან მოვა განსაცდელები, რადგან ყველა კეთილ საქმეს წინ უძღვის, ან უკან მოჰყვება გასაცდელი
link
image

თემა: სულიერი მოძღვარი

330. რატომ არის აუცილებელი სულიერი მოძღვარი რომ გვყადეს?"რომელთა არა აქუს მწყემსი, დაცვივენ იგინი, ვითარცა ფურცელი, ხოლო ცხოვრება არს მრავლითა განზრახვითა" (იგავ. 11.14). ფურცელი პირველად მწვანეა, მშვენიერი და ნედლი, ხოლო შემდეგ ნელ–ნელა გახმება, დაცვივდება და ფეხქვეშ გაითელება. ასევეა ის, ვისაც არა ჰყავს მოძღვარი და არ შეუდგება მოძღვრის ნებას.
link
image

თემა: ადამიანი

157. რას ნიშნავს ის, რომ ღმერთმა შეგვქმნა თავის ხატად და მსგავსად?თავის ხატად შეგვქმნა ღმერთმა იმითი, რომ მოგვანიჭა უკვდავი სული და თავისუფალი ნება. მსგავსებაში იგუილსხმება სათნოებები.
link
image

თემა: სახარების კითხვა,  წმინდანთა სწავლების კითხვა

197. როგორ მოვიქცეთ, როცა სულს უგრძნობლობა დაეუფლება?სულის უგრძნობლობის დროს სასარგებლოა საღმრთო წერილის ხშირი კითხვა და აგრეთვე, იმ წმ. მამათა თხზულებებისა, რომლებიც ლმობიერებას გვასწავლიან. გაიხსენეთ საშინელი დღე განკითხვისა, სულის ხორცთაგან გაყრა და ბოროტ სულებთან სეხვედრა. მოიხსენეთ ის დღე, როცა წარვსდგებით მართლმსაჯული იესოს წინაშე... შეგეწევათ აგრეთვე ხშირი მოხსენება იმ ხვედრისა, მარცხენით მდგომათათვის რომაა განკუთვნილი.
link
image

თემა: ღვთის შიში,  კადნიერება

42. რა ვნება მოაქვს სულისათვის კადნიერებას (თავხედობას)?კადნიერება არის სრული წარწყმედა, რადგან არაფერი ისე არ განაგდებს სულიდან ღვთის შიშს, როგორც ეს ვნება. ამიტომ, როდეასც მამა აღათონს კადნიერების შესახებ ჰკითხეს, მან თქვა: "კადნიერება მსგავსია ხორშაკისა, რომელსაც ყველა გაურბის და რომელიც განხრწნის ხეთა ნაყოფს". ისევ ჰკითხეს მას: "ასეთი სასტიკია კადნიერება"? ხოლო მან თქვა: "არ არსებობს კადნიერებაზე უფრო საშინელი ვნება, რადგან იგი შობს ყველა ვნებას და განაძევებს სულიდან ღვთის შიშს"
link
image

თემა: განსაცდელები,  სულმოკლეობა

190. რას შეაგონებენ წმ. მამები სულმოკლეთ განსაცდელის ჟამს?დიდი კაცთმოყვარეობაა ძმებო ღვთისა, რომ ვცხოვრობთ ამქვეყნად; ჩვენი მიუხვედრელობის გამო არ შეგვიძლია დავინახოთ, როგორი მძიმეა საუკუნო სასჯელი და ამიტომაც აქაური ჭირი მძიმედ გვეჩვენება. ძილითა და განსვენებით გვსურს ცათა სასუფევლის დამკვიდრება და ამიტომ ვართ სულმოკლენი. წმ. ევაგრე ბრძანებდა: ვნებული, რომელიც ევედრება ღმერთს, რათა მალე გაიყვანოს ამა ქვეყნიდან, იმ კაცს ჰგავს, რომელიც ევედრება ხუროს, დაამსხვრიოს ის სარეცელი, რომელზეც სნეული წევს.
link
image

თემა: განკითხვა,  მორჩილება,  სულიერი მოძღვარი

618. როგორ შეაგონებენ წმ. მამები იმათ, ვინც მოძღვრის ქცევებს განიკითხავს?ნუ განიკითხავ მოძღვრის ქცევებს, რათა როცა გამოიცდები, ცდუნებული არ იპოვო. ვინაიდან ეშმაკისმიერი ცდუნებაა ეს, რომელსაც უნდა მორჩილებისაგან განგაგდოს და ვერ მიემთხვიო ცხოვრებას, რომელიც მორჩილებით მიიღება.
link
image
image
1
2
3
4
image
image