382. რისთვის სურთ ბოროტ სულებს დაგვანახონ სულიერი მამის ნაკლოვანი მხარეები?
დემონებს ჩვევად აქვთ, დაგანახონ სულიერი მამის ნაკლოვანი მხარეები იმისათვის, რომ ყური დაგიხშონ და ვეღარ შეისმინო მისი დარიგებანი.
image image
 
თემატური კითხვები