image

თემა: ძვირის ხსენება

529. როგორ მოვიქცე, როდესაც მავანი ძვირს მეუბნება?
ძვირს თუ ვინმე გეტყვის, დაფიქრდი, ხომ არაფერი ჩაგიდენია ღირსი ძვირისსიტყვისა, თუ არა – მაშინ ის ბოროტი სიტყვა განქარვებად კვამლად შერაცხე.
image image
 
თემატური კითხვები