1
2
3
image
image
Loading..
 

თემა: ცხოველები

ნეტარი მამა საბა განწმენდილი (ხსენება 5. XII) ოცდამეთხუთმეტე წელიწადში იყო გადამდგარი, როდესაც უდაბნოში განმარტოვდა და მარხვითა და გამუდმებული ლოცვით ღვთის სარკედ განიწურთნიდა თვის სულსა და სხეულს. ღვთისმოსავი ბერის გულმოდგინებას ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

ზოგჯერ გაიგონებთ: „ცხოველები ადამიანებზე მეტად მიყვარსო“. რა უგუნურებაა! თუმცა ნათქვამია, რომ ნეტარია, ვინც პირუტყვსაც წყალობს, მაგრამ მთელი სიყვარული რომ ცხოველებს მიუძღვნა, ეს ცოდვაა.
link
image

თემა: ცხოველები

პირფერებს ხშირად იგივე ემართებათ, რაც ცხოველებს, რომლებიც საკუთარ ბუნაგში თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ, მაგრამ ადრე თუ გვიან გამოდიან და გამოჩნდებიან ხოლმე. ასევე პირფერებმა, რაც არ უნდა დაფარონ საკუთარი თავი სიმართლის ნიღბით, შემდგომშ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

მრავალგზის მომხადარა ისეთი მაგალითი, რომ კაცმა სიყმაწვილითგან გაიფუჭა და წაიხდინა ზნე – მით, რომელ უყვარდა ტანჯვა პირველად მფრინველების ბარტყებისა, მერმე წვრილის შიანურის პირუტყვებისა და ბოლოს იწყო ტანჯვა და გვემა კაცებისა და შთავ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

31. სულიერ ძალთა შორის ზოგი მასაზრდოებელი და მზრდელია, ზოგი - წარმომსახველი და განმზრახველი. ბოლოს, ზოგი - გონიერი და მოაზროვნე. პირველ მათგანს მცენარეები მიეკუთვნება, მეორეს პირველთან ერთად, ცხოველები, ხოლო მესამეს, პირველ ორთან ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

სოლომონ ბრძენი, წიგნსა შინა თვისსა იგავთასა, სხვა მშვენიერთა დარიგებათა შორის, სწერს ამ დარიგებასაც: „მართალნი სწყალობენ სულსა ცხოვართასა, ხოლო ნაწლევი არა წმიდათა უწყალო.“ (იგავ. სოლ. 12.1). ესე იგი, კაცი მართალი და კეთილი სწყალო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

უწყალოდ მოქცევა პირუტყვთან არის ცოდვა. როდესაც შენ სცემ, აწვალებ, სტანჯავ პირუტყვსა, ამით ცხადად გამოაჩენ, რომ შენ გაქვს ცუდი ხასიათი, ბოროტი, ფიცხელი და უწყალო გული. თუ ბოროტი კაცი არ იყო, პირუტყვიც შეგეცოდებოდა. ცემა, უჭმელობა, ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

29. ყველს ქმნილება ან გონიერი და ჭკვიანია და თავის თავში გააჩნია საპირისპირო, ე.ი. სიკეთე და ბოროტება, ცოდნა და უმეცრება, ან სხვადასხვა სხეულის მქონეა, ისეთი საპირისპირო შედგენილობით, როგორიცაა: მიწა, ჰაერი, ცეცხლი და წყალი. პირვე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ცხოველები

ღმერთმან პირუტყვნი დაგვიმორჩილნა ჩვენ და მოგვცა ჩვენ მოსამსახურედ. გარნა ღმერთს ნება არ მიუცია ჩვენთვის, რომ ვტანჯოთ პირუტყვი. შენდა შეგიძლია მოიხმარო პირუტყვი სასარგებლოდ, გარნა როდესაც სტანჯავ, ამით სცოდავ ღვთის წინაშე. შემცადრი... იხილეთ სრულად
link
1
2
3
image
image