საეკლესიო კალენდარი > მიცვალებულთა მოსახსენიებელი დღეები

მიცვალებულთა მოსახსენიებელი დღეები

18 თებერვალი - ხორციელის შაბათი
11 მარტი - დიდმარხვის II შაბათი
18 მარტი - დიდმარხვის III შაბათი
25 მარტი - დიდმარხვის IV შაბათი
25 აპრილი - თომას კვირის სამშაბათი
3 ივნისი - სულის შაბათი
4 ნოემბერი - დიმიტრის შაბათი