https://sibrdzne.ge/საგალობლები არის ვებ-გვერდი, სადაც განთავსებულია ქართული კანონიკური საგალობლების არასრული კრებული.
საგალობლები დალაგებულია:
საგალობლების დასახელებების,   მგალობელთა გუნდების,   გალობის კილოების (სკოლების)  მიხედვით

1
2
3
image
image
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მამაო ჩვენო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: სამებაო წმიდაო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: წმინდაო ღმერთო
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მამაო ჩვენო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: აღდგომისა დღე არს
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მუცლად იღო
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
1
2
3
image
image