1
2
image
image
Loading..
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

ჩვენი სულიერი მამის წინაშე გაცილებით მეტად ვართ ვალდებულნი, ვიდრე - ხორციელი მამის წინაშე, რადგან ეს უკანასნელნი ამა სოფლისა და საერო ცხოვრებისთვის გვშობენ, პირველნი კი - ზეცისა და მარადიული ცხოვრებისთვის.
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

რომც არ იცოდეთ, ესა თუ ის მოძღვარი მღვდლობის ღირსია თუ - არა, ქრისტეს მცნებების გამო ნუ მოიძულებ მას. როგორც სუფთა ოქრო არ ზიანდება, თუ იგი ჭუჭყით დაიფარება, ასევე - ყველაზე სუფთა მძივი, თუ რაიმე არაწმიდა და შებილწულ ნივთს შეეხება... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

ისინი, რომელნიც ეკლესიის წევრად მიიჩნევენ თავს, მაგრამ ეკლესიასა და მის იერარქიას საჯაროდ განიკითხავენ, არღვევენ უძველეს საეკლესიო წესსა და ტრადიციას, რომლის უგულებელყოფაც, ნებისმიერი მოტივით, სრულიად გაუმართლებელია. წმ. გრიგოლ ღვ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

იოანე ოქროპირი ამბობს: „თუ მიწიერი მეფის ბრძანების აღსრულებისას შეურაცხყოფა მიაყენეთ მის მსახურს და ამისთვის დაისაჯეთ კიდეც, მაშინ რისი ღირსია ქრისტიანი, რომელიც არა მარტო პატივს არ სცემს, არამედ შეურაცხყოფს კიდეც ზეციური მეუფის მ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

ხალხი სამღვდელოებას გამადიდებელი შუშით უყურებს და მას მცირე შეცდომასაც არ აპატიებს. მოძღვრის შეუფერებელი საქციელი ან სიტყვა-პასუხი მაშინვე განკითხვის საგნად იქცევა როგორც მორწმუნეთათვის, ისე, მითუმეტეს, ურწმუნოთათვის.
უნდა გვ...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

235. როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება მღვდლების მიმართ?გულისხმავყოთ, ძმანო, თუ რაოდენ დიდია და უსასრულო მღვდლობის ღირსება. პატივი მივაგოთ და სათნო–ვიყოთ კაცნი, რომელთაც მღვდლობის პატივი შეუმოსიათ. უნდა გვიყვარდეს მღვდელნი, ისინი არიან ღვთის მეგობარნი და ჩვენი შუამდგომელნი მის წინაშე. პატივი მივაგოთ მღვდელს – მსახურს ღვთისას, რამეთუ მცნებად დაგვიდო უფალმა: "რომელმან შეიწყნაროს წინასწარმეტყუელი, სახელად წინასწარმეტყუელისა, სასყიდელი წინასწარმეტყუელისა მიიღოს" (მათ. 10. 41). რომც არ იცნობდე შენ მღვდელს და არ უწყოდე, ღირსია თუ არა იგი მღვდლობისა, მაინც ნუ უგულებელსყოფ მას ქრისტეს ამ მცნებათა გამო.
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

975. როგორ ამხელენ წმ. მამები მათ, რომლებიც მღვდელს მოიძაგებენ იმის გამო, რომ იგი უღირსად არის ჩაცმული?ნუთუ შენ უარყოფ და უპატიოდ გაისტუმრებ მეფის მოგზავნილ მსახურს მხოლოდ იმის გამო, რომ მას ძველი, ჭუჭყიანი შესამოსელი აცვია და დიდებული ეტლით კი არ მოსულა შენთან, არამედ შიშველი გამოგცხადებია და ასე მოურთმევია შენთვის ხელმწიფის წერილი, მისი ანდერძი, რომლითაც მეფე მთელს თავის სამეფოსა და სამკვიდრებელს სწორედ შენ გიანდერძებს? ნუთუ ყოველივე ამაზე უარს იტყვი მხოლოდ იმის გამო, რომ მეფის მსახური არ მოგეწონა და უღირსად მიიჩნევ მას?! რა თქმა უნდა, ასე არ იქმ, მეტიც, დიდის პატივითაც მიიღებ უაღრესი სიხარულის მომტან მსახურს, და სწორიც იქნები. ხოლო თუ ასე არ მოიქცევი, იცოდე, რომ მეფის უდიდესი რისხვა დაგატყდება თავს და სასტიკად დაგსჯის! თუ ასეა ქვეყნიური მეფის გამო, რატომ უგულებელჰყოფ ზეციური მეუფის ანდერძს, მომადლებულს შენთვის, რომელშიც იგი თავის ძედ, მემკვიდრედ გაცხადებს და ზეციურ სამარადისო სამეფოს გაძლევს სამემკვიდროდ დაუსრულებელი საუკუნეებისათვის, და უგულებელჰყოფ იმის გამო, რომ მისი მსახური უღირსად ჩაცმული და უდიერი გეჩვენება! განა იქნება ამაზე მეტი უგუნურება?!
link
1
2
image
image