თემა: ეშმაკი,  სულიერი მოძღვარი

382. რისთვის სურთ ბოროტ სულებს დაგვანახონ სულიერი მამის ნაკლოვანი მხარეები?დემონებს ჩვევად აქვთ, დაგანახონ სულიერი მამის ნაკლოვანი მხარეები იმისათვის, რომ ყური დაგიხშონ და ვეღარ შეისმინო მისი დარიგებანი.
link