image

თემა: ღვთის მსჯავრი სასჯელი,  ღვთის სამართალი,  წუწუნი

ნუ ვიწუწუნებთ ღვთის სამართლიანი მსჯავრის მიმართ. ჩვენ უძლურნი ვართ, ჩვენი აზრი გვქონდეს ღვთის გამოუთქმელ სამსჯავროზე
image