image

თემა: საკუთარი ნების უარყოფა,  ღვთის ნება

რა კარგი იქნებოდა, სამყაროში გვეცხოვრა არა - საკუთარი ნებითა და აზრებით, არამედ ყოველივე უფლისგან გამოგვეთხოვა, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ: მითხარი უფალო, უნდა გავაკეთო ეს თუ არა? (გამოსვ. 8, 19-20; მეორ. შჯ. 12, 8-32; 142, 8).
image
 
თემატური კითხვები