image

თემა: ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი,  წუთისოფლის სიძულვილი

შეიძულე ეს სოფელი მთელი თავისი მომხიბვლელობით, მხოლოდ ღმერთი და მარადიული ცხოვრება შეიყვარე და სამყაროში ისე იცხოვრებ, როგორც - ლოთი სოდომში, უვნებლად იქნები.
image image
 
თემატური კითხვები