თემა: სინანული


ჭეშმარიტი სინანული.

ერთხელ ძმებმა წმიდა სისოი დიდს ჰკითხეს:
    -უკეთუ ვინმე ძმათაგანი დაეცა ცოდვით, საკმარისია მისთვის ერთი წელი სინანულისა?
    -ეგ ძალზე მკაცრი სასჯელია, უპასუხა მან.
    -ესეიგი, 6 თვე საკმარისია, რომ მიეტეოს?
    -ესეც ბევრია.
    -კი მაგრამ, 40 დღე ხომ მაინც სჭირდება მონანულ კაცს სინანულისთვის?
    -40 დღეც ბევრია, რადგან მწამს, რომ თუ მონანული მთელი გულით შეინანებს, სამი დღეც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ღმერთმა ყოველგვარი ცოდვები მიუტეოს, - უპასუხა ძმებს წმიდა სისოი დიდმა
image image
 
თემატური კითხვები