image

თემა: ლოცვა,  წმინდა წიგნების კითხვა,  ღვაწლი

სულიერი საკითხავი სულს ათბობს და გაძლიერებულად აღძრავს მას ლოცვისა და მოღვაწეობისათვის.
თემატური კითხვები