image

თემა: ღვთის იმედი,  ნუგეშინისცემა,  საკუთარი თავის განკითხვა,  ცოდვა

თუ ადამიანი ძალიან განიცდის თავის ცოდვიანობასა და უმადურობას ღვთის წინაშე, მაგრამ ამასთანავე დიდად სასოებს მას, მაშინ მისგან უდიდეს ნუგეშინისცემას იღებს.
თემატური კითხვები