image
ავტორი: ილია II

თემა: ბედისწერა,  მცნებათა დაცვა,  ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი

პიროვნება თუ ერი თვითონ ქმნის თავის ხვედრს. თუ ჩვენ ღვთის მცნებათა დაცვით ვიცხოვრებთ და ღვთის შიში და სიყვარული იქნება ჩვენი თანამდევი, ვერავითარი ძალა ვერ მოგვერევა.
თემატური კითხვები