image

თემა: ღვთის სახელის ხსენება,  ფიცი

ცოდვაა თქმა: "დაიფიცე..." "დაიფიცე ღმერთი..."?
რა თქმა უნდა, ცოდვაა. ეს უფრო დიდი ცოდვაა, ვიდრე თვითონ დაიფიცო ღმერთი.
image image
 
თემატური კითხვები