image

თემა: ცდუნება,  ცოდვა

რა არის ცდუნება?
ცდუნება ეწოდება ყველაფერს, რაც წარმოშობს ცოდვიან აზრებს, განგვაწყობს და გვიბიძგებს ცოდვისაკენ.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები