image

თემა: განკითხვა,  ბილწსიტყვაობა

შეიძლება გადავცეთ მძიმე გმობა და უწმაწური სიტყვები?
ნუ გაიმეორებ (ნუ გადასცემ) გმობას ანუ უწმაწურ სიტყვებს, რათა არ წაიბილწო აზრი და არ გახდე განკითხვის მონაწილე.
image image
 
თემატური კითხვები