image

თემა: სიწმინდე,  თავშეუკავებლობა,  რწმენა,  ცოდნა,  ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი

25. თავშეკავებულობის ჯილდოა უბიწოება, რწნმენისა- ცოდნა. უბიწოება შობს განსჯის უნარს, ხოლო ცოდნა - ღვთის სიყვარულს.
image image
 
თემატური კითხვები