image

თემა: სიყვარული,  თავშეუკავებლობა,  გონება

38. სიყვარული და თავშეკავება გონებას უბიწოდ იცავს საგნებთან ურთიერთობაშიც და მათზე ფიქრის დროსაც.
image image
 
თემატური კითხვები