image

თემა: აღსარება,  ბოროტი გულისთქმანი,  იესოს ლოცვა

არ მინახავს, რომ წარმატებულიყო სული, შინაგანი ლოცვით მლოცველი, დაფარულ გულისსიტყვათა წრფელად აღსარების გარეშე.
image image
 
თემატური კითხვები