image

თემა: სიყვარული მოყვასისადმი,  ღვთის სიყვარული ადამიანისადმი

იცხოვრე ისე, რომ მარტო ღმერთს კი არა, ადამიანებსაც უყვარდე. ამაზე დიდი არაფერია
image image
 
თემატური კითხვები