თემა: გლოვა ცოდვებისათვის,  ცოდვა

79. ბევრი ჩვენგანი წუხს ცოდვათა გამო, მაგრამ ცოდვათ–მიზეზებს წადიერად განიკუთვნებს.
image image
 
თემატური კითხვები