თემა: ცოდვა,  ბოროტი აზრები

199. უცხო უკეთურება არ შეგვმატებს ცოდვას, თუ ჩვენ უკეთური აზრებით არ მივიღებთ მას.
image image
 
თემატური კითხვები