თემა: მოთმინება,  შეურაცხყოფა,  სიწმინდე

49. კაცთგან ლანძღვა გულს მწუხარებით ავსებს, მაგრამ მომთმენთათვის ის სიწმინდის მიზეზია
image image
 
თემატური კითხვები