თემა: შეურაცხყოფა,  მოთმინება

49. კაცთაგან ლანძღვა გულს მწუხარებით ავსებს, მაგრამ მომთმენთათვის ის სიწმინდის მიზეზია
image image
 
თემატური კითხვები