image

თემა: ჯვარი

ერთი წმინდანი ამბობს: „თუ სხვა არაფერი შეგიძლია შესწირო უფალს, სამსხვერპლოზე მიიტანე ტანჯვა და ჯვარი შენი ცხოვრებისა“.
image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები