image

თემა: ადამიანი

157. რას ნიშნავს ის, რომ ღმერთმა შეგვქმნა თავის ხატად და მსგავსად?
თავის ხატად შეგვქმნა ღმერთმა იმითი, რომ მოგვანიჭა უკვდავი სული და თავისუფალი ნება. მსგავსებაში იგუილსხმება სათნოებები.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები