image
ადამიანებს უგუნურების წყვდიადი მოსავთ, არაფერი გაეგებათ ღვთისა, თავისი თავისა და საკუთარი ცხონების მტრებისა, ამიტომაცაა ბოროტი სულები იოლად იკალათებენ ჩვენი სულის კერაზე, გვძარცვავენ და ისაკუთრებენ ჩვენს სიმდიდრეს.
image image
 
თემატური კითხვები