მოწამე კასტორი

მოიხსენიება 18 სექტემბერს (ახალი სტილით: 1 ოქტომბერს)
წმიდა მოწამე კასტორი კერპთმსახურებმა შეიპყრეს და შიმშილით ამოხადეს სული.