მოწამენი: ნატალია და სალონე

მოიხსენიება 30 მაისს (ახალი სტილით: 12 ივნისს)
წმიდა მოწამენი ნატალია და სალონე ქრისტეს აღსარებისთვის აღესრულნენ არაუგვიანეს IV საუკუნისა. მტარვალებმა მათ თავები მოჰკვეთეს.