image
image
44
45
46
47
48
image
image
Loading..
 

თემა: ზრახვები

140. სადაც იყო გულისზრახვის წარმოსახვები, იქ შედგა თანხმობა, რადგან "უსახო აღძრულობა", ესაა უმიზეზო კვეთება (ე.ი. არა უშუალოდ საკუთარი თავის მიზეზით გამოწვეული ცოდვისმიერი აღძრულობა. რაც შეეხება "თანხმობას", იგი გულისხმობს ადამიან... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი ბრძოლა

139. კვეთება ესაა გულის უსახო აღძრულობა, გამოცდილთაგან გასაღების მსგავსად წინდაწინვე ხელთგდებული (ე.ი. არა საკუთარი წარმოსახვების მიზეზით აღძრული შემოტევა ცოდვისმიერი გულისზრახვისა, არამედ გარეგანი მიზეზებისგან, უკეთური ძალისგან გ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: მცნებათა დაცვა

166. კარგია ძირითადი მცნების დაცვა და არა ცალკეულად ზრუნვა-წუხილი, ანთუ ცალკეულად ლოცვა, არამედ მხოლოდ ძიება სასუფევლისა და ღვთის სიტყვისა (მთ. 6.33)(იგულისხმება, რომ ყველა ის ძირითადი მცნება, რაც წმინდა წერილმა მოგვცა, უნდა დავიც... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სასუფეველი

149. მაგრამ ეს ვთქვით არა იმიტომ, რომ დავხშოთ მყოფადი და აქ გავაწესოთ საყოველთაო მისაგებელი, არამედ იმიტომ, რომ გვმართებს უპირველესად გულში მოქმედად გვქონდეს მადლი სულიწმინდისა და ასე, ამის შესაბამისადვე, შევიდეთ ცათა სასუფეველში.... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: ჯოჯოხეთი

60. წერილი ამბობს: "ჯოჯოხეთი და წარწყმედა ცხადია უფლის წინაშე" (იგავ.15.11), ამას კი იგი გულისმიერი უმეცრებისა და დავიწყების შესახებ ამბობს. 61. მართლაც, ჯოჯოხეთი უმეცრებაა, რადგან ორივე მათგანი მოკლებულია სიცხადეს, წარწყმედა კი დ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: ცოდნა

83. ნუ იტყვი, რომ არ იცი ის, რაც საჭიროა, და ამიტომაც, არ აკეთებ რა მას, თითქოს უდანაშაულო ხარ, რადგან რაც კი კარგი იცი, ისინი რომ გეკეთებინა, სხვა დანარჩენიც გაგეცხადებოდა შენ, შეიცნობდი რა ერთისგან მეორეს, მსგავსად ოთახებისა (რო... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: საშინელი სამსჯამრო

126. თუკი არც უსამართლოდ მოქმედს უნარჩუნდება ნაჭარბევი, არცთუ უსამართლობის მსხვერპლს აქვს სინაკლულე, მაშ, „ხატებაში მიმოდის რა ადამიანი, ამაოდღა შფოთავს“ (ფს. 38. 7). (მუხლის აზრი ისაა, რომ უფლისმიერი მართლმსაჯულება არც უსამართლოდ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: აღსარება

152. როდესაც გონება თავისი თავის უარყოფის გზით მოიპოვებს ურყევ სასოებას, მაშინ მტერი, თითქოსდა აღსარების საბაბით, წარმოუსახავს მას წარსულ უკეთურებებს, რომ ღვთის მადლით დავიწყებული ცოდვები კვლავ გააღვივოს და ფარულად ავნოს ადამიანს,... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: მცნებათა დაცვა

15. როდესაც გარეგნულად აღვასრულებთ მცნებებს, მაშინ თუმცა შესაბამისადვე ვიღებთ უფლისგან ჩვენსას მაგრამ სარგებელი კი არჩევანისეული მზანდასახულობისამებრ შეგვეძინება.(იგულისხმება, რომ თვით მცნებათა გარეგნული აღსრულებითაც კი უფლისგან, ... იხილეთ სრულად
link
image
image
44
45
46
47
48
image
image