საგალობელი: შობა შენი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: შენ ხარ ვენახი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: შენ ხარ ვენახი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: შენ რომელმან
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: კვერთხი იესეს
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: ჯვარსა შენსა
გუნდი: ბასიანი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: განათლდი განათლდი
გუნდი: ბასიანი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: ანგელოზი ღაღადებს
გუნდი: ბასიანი