1
2
3
image
image
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მამაო ჩვენო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: ვგოდებ და ვიგლოვ
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: ქრისტე აღსდგა
გუნდი: აღსავალი
გუნდი: აღსავალი
საგალობელი: მოვედით და ვსვათ
საგალობელი: შობა შენი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: შენ ხარ ვენახი
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: კვერთხი იესეს
გუნდი: ბასიანი
1
2
3
image
image